تعاریف وکلیات درمان اعتیاد

تعاریف وکلیات درمان اعتیاد

آیا نمونه زیروابستگی است یا سومصرف؟

خانمی نزد شما مراجعه واظهار میدارند که پسرش یک سال  است که ماده ای رادر هفته 2الی5روز مصرف می کند (بخصوص بطور مرتب 2روز اخر هفته) وعلت ان هم این است که در صورت عدم مصرف دچار ناراحتی جسمانی نمی شودومثلا روزهایی که امکان   مصرف وجود نداشته باشدبدون ناراحتی سپری می کند ولی این موضوع باعث شده با همسرش دچار مشکل شود چون تعطیلات اخرهفته رابجای خانواده با دوستانش می گذراندودیگرتمام تفریحات (حتی ورزش مورد علاقه اش تنیس)خودو خانواده اش را رهاکرده است. پسرمیگویدکه میداند این ماده اگر زیاد مصرف شودعوارض زیادی داردولی بااینکه 2بارقول داده که ماهی فقط یکبار مصرف کند موفق نشده است. هر بار هم که به این جلسات میرود قول میدهد که یک الی دو ساعت بعد برگرددولی شب دیر وقت بر میگردد.خانم از شما می پرسد ایاپسرم وابسته به ان ماده شده یا نه؟

وابستگی:الگوی سوسازگارانه مصرف مواد باایجاد ناراحتی که ظرف12ماه با3مورد یابیشتر ازاین موارد تظاهر کند:

1-تحمل

 2-علایم محرومیت با قطع آن

3-ماده بیشتر یاطولانی ترازآنچه مورد نظر است مصرف می شود

4-میل دایم برای مصرف وتلاشهای ناموفق برای قطع یاکنترل آن

5-وقت زیادی برای بدست آوردن یا مصرف یابهبوداثرات آن

6-کاهش فعالیت های اجتماعی حرفه ای خانوادگی تفریحی

7-ادامه مصرف ماده علی رغم آگاهی از بروز مشکلات جسمی یا روانی آن

وابستگی جسمانی: وجود موارد1و2

وابستگی روانی بدون جسمانی: عدم وجود موارد1و2

سومصرف: الگوی سوسازگارانه مصرف ماده که پیامدهای منفی ایجادکرده وشامل تحمل ومحرومیت نیست وبایک یاچندموردزیر در12ماه است.

1-اختلال درفعالیت های شغلی تفریحی اجتماعی

2-مصرف مکرر درموقعیتهای خطرناک

3-مشکلات قانونی ناشی از مواد

4-مصرف مداوم مواد علی رغم مشکلات بین فردی واجتماعی ناشی از مواد

سومصرف: الگوی سوسازگارانه مصرف ماده که پیامدهای منفی ایجادکرده وشامل تحمل ومحرومیت نیست وبایک یاچندموردزیر در12ماه است.

1-اختلال درفعالیت های شغلی تفریحی اجتماعی

2-مصرف مکرر درموقعیتهای خطرناک

3-مشکلات قانونی ناشی از مواد

4-مصرف مداوم مواد علی رغم مشکلات بین فردی واجتماعی ناشی از مواد

عود و لغزش

لغزشی که یا جند بار مصرف که به وابستگی مجدد منجر نشده

عودمصرف مجدد بصورت منظم وایجادوابستگی بدنبال لغزش ها

هم وابستگی الگوی رفتاری اطرافیان فرد معتاد که تحت تاثیر او ایجاد شده وباعث اسیب بیمار واطرافیان او می شود.

بهبودی

1-نسبی است شامل قطع-کم کردن میزان یا دفعات مصرف

پس درمان شامل:

کاهش موارد عود-کاهش مدت عود-کاهش شدت عود

2-درمان اعتیاد زمانی تمام می شود که:

اعتماد به نفس-خود کار امدی-مسئولیت پذیریبالایی پیدا کرده الگوی زندگی اش تغییر یابد.

3-بیمار باید بیاموزد که:

بسیاری از مشکلات اوریشه درگذشته اعتیادی او داردکه به مرورزمان ایجادشده وبه مرور نیز باید از بین برود.او باید سهم خودرا دراین مشکلات بپذیرد

مراحل تغییر در افراد معتاد:

1-شروع مصرف

2-ظهور نتایج مثبت مواد

3-ظهورعوارض منفی مواد

4-مرحله آمادگی

5-مرحله عمل

6-حفظ پرهیز

مصاحبه با بیمار

1ـ با او همدلی داشته باشیم.

2ـ از بحث و درگیری با او بپرهیزیم.

3ـ سعی کنیم بین رفتارهای منفی موجود در مراجع و اهداف مثبت مهم زندگی‌اش تضاد ایجاد کنیم.

4ـ مقاومت‌های مراجع را دور بزنیم و مستقیما به مقاومت‌های او حمله نکنیم.

با گذشت زمان و دادن آگاهی‌ها و بینش‌های جدید به مراجع، مقاومت‌های او کاهش خواهد یافت.

5ـ سعی کنیم اعتماد به نفس و خودکارآمدی را در او را افزایش دهیم و باعث افزایش مسئولیت‌پذیری در او شویم.

6ـ از زدن برچسب به مراجع پرهیز کنیم. مثلا اعتیاد یک بدنامی اجتماعی است و قبل از این که خود مراجع مشکل خود را اعتیاد مطرح نکرده، این برچسب را به او نمی‌زنیم.

7ـ از پرسیدن سؤال‌های مکرر و سؤال‌های بسته یا با پاسخ کوتاه پرهیز کنیم و اجازه دهیم مراجع بیش‌تر صحبت کند.

8ـ نکات مهم حرف‌های مراجع را به خودش منعکس کنیم. (استفاده از کلمات و جملات خود بیمار)

9ـ خود را کارشناسی که همه چیز را می‌داند به مراجع نشان ندهیم تا در او این انتظار ایجاد شود که بدون گفتن مشکلش شما بتوانید آن را حل کنید.

10ـ از سرزنش و تقصیر را گردن کسی انداختن، پرهیز کنیم.

11ـ تماس چشمی با او داشته باشیم.

12ـ در هنگام صحبت با مراجع از زبان غیرکلامی مثل حرکات سر کمک بگیریم.

13ـ تن و لحن صدا و گفتارمان، گرم و حمایتگرانه و دوستانه باشد.

14ـ از تأیید بیمار و گفتن جملاتی مثل «فکر خیلی خوبی است» و غیره جهت کاهش مقاومت‌های او استفاده کنیم. (توصیف توانایی‌ها و نقاط مثبت مراجع)

15ـ از تمرکز زودرس بر موضوعات مختلف پرهیز کنیم و هنگامی به یک موضوع خاص مثلا درمان اعتیاد بپردازیم که بیمار آمادگی آن را داشته باشد.

16ـ از سؤال‌های باز بیشتر استفاده کنیم و بیشتر به گفته‌های بیمار گوش کنیم.

17ـ سعی کنیم بیمار را به سمت صحبت در مورد زیان‌های وضع موجود، مزایای ترک، توانایی ترک و اظهار تمایل به ترک بکشانیم.

18ـ لازم نیست که هر چیزی را که بیمار می‌گوید ما بپذیریم و تأیید کنیم ولی باید به او نشان دهید که صحبت‌های  او را درک می‌کنیم.

19ـ کمک به مراجع در تعیین اهداف کوتاه‌مدت و درازمدت‌اش در برنامه‌ریزی جهت زندگی خود.

20ـ رعایت نکات وابسته به فرهنگ، در مصاحبه.

شکل‌های درمان

 

سه شکل از درمان اعتیاد وجود دارد که عبارت‌اند از:

1ـ درمان اقامتی

2ـ درمان نیمه اقامتی

3ـ درمان سرپایی

مزیت‌های درمان سرپایی

1ـ کاهش هزینه درمان

2ـ حفظ شرایط طبیعی زندگی

3ـ امکان فراگیری مهارت‌های لازم درمقابل مشکلات محیط

4ـ اصلاح روابط اجتماعی و خانوادگی وحرفه‌ای

معایب درمان سرپایی

1ـ بیمار با محیط آلوده در تماس است پس احتمال لغزش بیش‌تر است.

مزیت‌ها درمان بستری

 1ـ تمام شبانه‌روز

 تحت کنترل درمانگر

2ـ از مشکلات محیط جدا می‌شود.

3ـ احتمال عود کم‌تر

معایب بستری

1ـ هزینه بالا

2ـ امکان آموختن مهارت‌های لازم در برخورد بامشکلات محیطی کم‌تر است چون امکان مواجهه با مشکلات محیط وجود ندارد.

3ـ احتمال اصلاح روابط اجتماعی و خانوادگی و حرفه‌ای کم‌تر است

اهداف درمان:

می‌تواند به دو شکل کلی باشد:

1ـ پاکی کامل :در آن صورت بیمار باید سم‌زدایی شود.

2ـ کاهش آسیب :در آن صورت بیمار باید روی درمان نگه‌دارنده با داروهایی که اثرات آن ماده را داشته ولی خطرات کمتری دارد قرار گیرد مثل درمان نگه‌دارنده با  داروهای مخدر مثل متادون

در صورتی که هدف درمان پاکی کامل باشد باید با یکی از شیوه‌های سم‌زدایی بدن فرد را پاک کرد سپس درمان نگه‌دارنده با نالترکسون را شروع کرد.

اگر هدف درمان کاهش آسیب باشد باید از یکی از شیوه‌های درمان نگه‌دارنده با داروهای آگونیست استفاده کرد.

اهداف فرعی:

1ـ رسیدن به زندگی عاری از مصرف مواد

2ـ افزایش انگیزه بیمار برای حفظ پرهیز

3ـ بهبود رفتارهای ضداجتماعی بیمار

4ـ بهبود روابط اجتماعی وی

5ـ کمک به ارتقا عملکردهای متنوع فرد در زندگی

6ـ رسیدن به مطلوب‌ترین حالت بدنی از نظر طبی

7ـ شناسایی و درمان اختلالات روانپزشکی

8ـ بهبود در روابط فرد با خانواده، دوستان و اطرافیان

9ـ بهبود دوباره عملکرد حرفه‌ای فرد در جامعه

10ـ ارتقای ارزش‌های معنوی برای بیمار

11ـ کسب مهارت‌های لازم در مواجهه با مشکلات زندگی و مقاومت در برابر وسوسه مصرف مواد

12ـ حل کردن مشکلات بی‌خانمانی برای افراد بی‌خانمان

13ـ کسب ظرفیت‌های لازم مربوط به رشد و بلوغ شخصیتی

14ـ پیشگیری از عود

15ـ افزایش معنویت در بیمار

علایم محرومیت:

ناراحتی ناشی ازقطع مصرف مواد بستگی به عوامل زیر دارد:

نوع ماده مصرفی :(هرویین علایم محرومیت شدیدتری تا تریاک دارد.)

شیوه مصرف: (مثلا تزریق هرویین علایم محرومیت شدیدتری تا تدخین آن دارد.)

مقدار مصرف روزانه: (هرچه مقدار مصرف بیش‌تر باشد، شدت علایم محرومیت بعد از قطع آن شدیدتر است.)

مدت زمان مصرف: (هرچه مدت اعتیاد طولانی‌تر باشد، شدت علایم محرومیت بعد قطع آن شدیدتر است.)

5ـ چگونگی قطع مصرف: (هرچه بتدریج مقدار مصرف کم‌تر شده و سپس قطع شود، علایم محرومیت خفیف‌تر است.)

آستانه تحمل درد و سایر عوامل روانی و فردی :(در افراد مختلف متفاوت است.)

مقایسه علایم سرخوشی با بیش مصرفی:

علایم سرخوشی با مواد اپیوییدی:

 • هوشیاری
 • گفتار نامفهوم و بریده
 • مردمک تنگ
 • خواب‌آلودگی
 • خشکی دهان
 • خلق طبیعی تا سرخوشی
 • چرت‌زدن و پایین افتادن سر
 • آسیب به حافظه

علایم بیش مصرفی مواد اپیوییدی:

 • کاهش هوشیاری-بی قراری و تحریک پذیری
 • گفتاری نامفهوم و بی‌ربط و یا عدم تواناییصحبت
 • مردمک نوک سوزنی
 • تنفس سطحی و آهسته
 • میزان تنفس کم‌تر از 10 در دقیقه
 • ضربان قلب کم‌تر از 40 در دقیقه
 • نشانه‌های مسمومیتبا مواد اپیوییدی:
 • 1ـ کاهش تنفس و آپنه
 • 2ـ ناهوشیاری و کوما
 • 3ـ مردمک نوک سوزنی(در مرحله آخر آنوکسی، مردمک‌ها گشاد وثابت می‌شوند)

مقایسه علایم سرخوشی با محرومیت:

علایم سرخوشی با مواد اپیوییدی:

 • نبض آهسته
 • فشار خون پایین
 • دمای بدن پایین
 • مردمک تنگ و نوک سوزنی
 • حرکات آهسته
 • کاهش تنفس
 • گفتار نامفهوم و بریده بریده و کاهش هوشیاری
 • چرت‌زدن و افتادن سر به پایین  
 • نشانه‌ها :
 •        خواب آلودگی
 •        سرخوشی-
 •        اثرات کاهش درد
 •        آرامش-بی قراری

علایم محرومیت مواد اپیوییدی:

 • نبض سریع
 • فشار خون بالا و دمای بدن بالا
 • مردمک گشاد
 • هیپررفلکسی
 • افزایش تنفس
 • تعریق و دانه دانه شدن پوست
 • سیخ شدن موها
 • اشکریزش
 • خمیازه و آبریزش بینی
 • نشانه‌ها :
 • بی‌خوابی
 • کرامپ شکمی
 • تهوع و استفراغ
 • اسهال
 • درد عضلانی و استخوانی
 • گرفتگی عضلانی-بی قراری
 • اضطراب
 • •       MMTنکاتی در مورد نحوه مصرف متادون در بیماران
 • چنانچه بیمار تمایل به مصرف متادون به صورت بلند مدت را دارد باید به نکات ذیل توجه کند:
 • 1-در صورتی که مواد فرد مصرف کننده هروئین باشد 8 ساعت و در مصرف تریاک و مشتقات 12 ساعت و در مصرف شیره و متادون 24 ساعت حداقل از آخرین مصرف مواد مخدر باید بگذرد تا بتواند اولین داروی خود را بخورد.
 • 2-نیمه عمر (طول اثر مفید دارو) متادون در افراد عادی و غیر معتاد 15 ساعت و در افرادی که تحت درمان طولانی متادون هستند 22 تا 56 ساعت است. لذا به اغلب بیماران توصیه می گردد داروی خود را در یک نوبت و یا ترجیحا" دو نوبت میل کنند. چنانچه بیمار در دو نوبت دارو مصرف می کند ترجیحا" دو سوم (70%) آن را در طول روز و یک سوم (30%) آن را در طول شب مصرف کند.
 • 3-هدف از درمان (ام ام تی)، سرکوب هرگونه تمایل بیمار به مصرف مواد مخدر است که در اکثر موارد با دوز 80-120 این هدف محقق می گردد. لذا توصیه می شود که مکررا" درمانگر را به افزایش دوز متادون تشویق نکنند چرا که وابستگی دارویی در دوزهای زیاد متادون اتفاق می افتد. لازم به ذکر است مقدار داروی ایده آل 60- 100 میلی گرم متادون است.
 • 4-از آنجا که دفع دارویی متادون از راه کلیه ها صورت می گیرد، هر چیزی که باعث افزایش دفع کلیوی آن گردد، به تبع آن منجر به کاهش سطح خونی متادون شده و فرد اثرات  کافی از دارو نمی بیند و دائما" علایم خماری خفیف دارد.
 •  موادی که دفع کلیوی متادون را افزایش می دهد:
 • 1 . استرس
 • 2.الکل اتانول
 • 3.داروهای ضد تنش مانند: فنوباربیتال و کاربامازپین
 • 4.داروهای ضد سل مانند: ریفامپین
 • 5.خوردن مواد غذایی که(پی اچ)  ادرار را اسیدی می کند مانند: ویتامین سی  و ترشیجات
 • 6.خوردن مایعات فراوان
 • 5- فردی که تحت درمان (ام ام تی) می باشد، باید همواره علایم مسمومیت با داروی متادون را بداند این علایم شامل:
 • 1.تنگی شدید مردمکها
 • 2.مصرف همزمان داروهایی مانند: اریترومایسین (آنتی بیوتیک)، سایمتدین (داروهای ضد اسید)، کتوکونازول (ضد قارچ)
 • 3.مصرف همزمان داروهای خواب آور و آرامبخش
 • 6-ازآنجایی که ایجاد تغییرات مثبت در رفتار اجتماعی و فردی بیماران مانند: کاهش مصرف مواد مخدر، کاهش رفتارهای ضد اجتماعی و پرخاشگری، بلافاصله پس از شروع درمان ایجاد نمی شود بلکه چندین ماه فرصت لازم است لذا برنامه های درمانی که کمتر از 90 روز(سه ماه ) به طول می انجامد هیچ تاثیری در تغییر رفتار افراد ندارد. طول درمان مناسب 6 ماه تا 2 سال ذکر شده است.
 • •       اثرات درمان طولانی مدت مصرف متادون              
 • •        بی خطری نسبی مصرف طولانی مدت متادون در ایجاد اثرات سمی بر اعضای مختلف بدن کاملا ثابت شده است.
 • •        در هفته های اول درمان، اثراتی مانند: سرخوشی و خواب آلودگی مشاهده می گردد که با تنظیم دوز دارو توسط پزشک برطرف می گردد.
 • •        در طی ماههای اول درمان اختلال خواب به صورت بی خوابی و یا کابوس شبانه مشاهده می گردد که با مشاوره با روانشناس و پزشک قابل اصلاح است.
 • •        از مهمترین اثرات ناخوشایند درمان نگهدارنده با متادون که در تعداد زیادی از بیماران می بینیم، علایم قطع(خماری) خفیف تا متوسط، قبل از خوردن دوز بعدی متادون است.
 • •       فواید درمانMMT
 • 1.       قطع رابطه فرد تحت درمان با افراد فروشنده و قاچاقچی که مورد طرد جامعه هستند.
 • 2.       کاهش یا قطع مصرف مواد مخدر
 • 3.       کاهش رفتارهای بزهکارانه و رفتارهای خلاف قانون(دزدی ، تجاوز به عنف، اذیت و آزار دیگران)
 • 4.       کاهش افسردگی و پرخاشگری
 • 5.       برداشتن انگ معتاد از فرد و بازگشت اعتماد و اعتبار جهت اشتغال مجدد
 • 6.       کاهش و کنترل بیماری های عفونی نظیر HIV(ایدز) و هپاتیت C و B
 • 7.       پس انداز کردن درآمد شغلی خود و عدم مصرف آن جهت هزینه های مصرف مواد مخدر
 • 8.       برگشت آرامش و جلب اعتماد دوباره به خانواده، همسر و فرزندان وی
 • 9.       برگشت نظم دوباره در برنامه های زندگی مانند: برنامه خواب، برنامه مسافرت، برنامه های شغلی
 • 10.     برگشت به مسیر اصلی زندگی که همانا کسب رضایت خدا، خانواده، اجتماع و از همه مهمتر خود می باشد.

برگه های تمرین مراجع

یادآورهای زشت :

اگر خودتان را کسی میدانید که در باره ی زمان های زیادی فکر میکنید (زمانی که مواد محرک را مصرف می کردید و این تصور را در ابتدا داشته اید که قادر به کنترل مصرف خود هستید) ، بدین ترتیب  شما می توانید از آنچه که با عنوان عوامل شروع کننده ی زشت و کریه نامیده می شوند ، سود ببرید . این کار به شما کمک می کند تا به خاطر بسپارید که استفاده شما از مواد محرک  ، منجر به مشکلات وعواقب جدی شده بود .

اما زیاده روی نکنید ، چون مهم آن است که شما مشکلاتی راکه استفاده ی شما از مواد محرک مسبب آنها بوده است ، به یاد بیاورید  . با این وجود شما نباید خودتان را سرزنش و ملامت کنید ، بلکه زمانی که علایم خطر بصورت یاد آوردی خاطرات منتخب مصرف و خیال باطل کنترل مصرف مواد محرک باشید ، در این هنگام به خودتان نهیب بزنید و روی دیگر سکه  مصرف محرک ها را که فلاکت و سیاهی است ؛ به یاد بیاورید.

 • فهرست نام های تمام کسانی که در اثر مصرف محرک شما آسیب دیده اند تهیه کنید . روابط دوستانه ای را که در اثر مصرف مواد محرک شما صدمه خوردند فهرست کنید . نام دوستانتان را یادداشت کنید و حداقل یک مورد خاص را که مصرف مواد شما باعث شد تا به رابطه بین شما آسیب بزند را برایش ذکر کنید . زمانی که شما احساس وسوسه ی مصرف دارید، زمانی که این ذهنیت به سراغ شما می آید که   می توانید مصرف خودتان را کنترل کنید ( فقط یک بار مصرف می کنم !) یا وقتی که این رویاپردازی در شما در حال شکل گرفتن است که وقتی محرکها را مصرف می کنید ، چطور چیزها برایتان زیبا و دوست داشتنی می شوند ؛  فهرست اسامی را مرور کنید و سپس به یکی از آنها تلفن بزنید.
 • آیا خاطرات مشهودی که ناشی از اثرات  منفی مصرف مواد محرک باشند دارید ؟ این خاطرات از نوع اخطار اخراج از کار، اخطار برای فسخ قرارداد کاری، اخطاریه های مربوط به طلاق و دادگاه ، بدهی تعمیر ماشین ، اخطاریه عدم پرداختن اقساط بانک و جمع شدن بدهی ها روی هم و یا هزینه مورد نیاز برای درمان بیماری یکی از اعضای خانواده می باشد . یکی از این برگه ها را بردارید و آن را داخل قاب عکس روی میز بگذارید ، پس هروقت که احساس وسوسه ی مصرف مواد  محرک پیدا کردید یا خاطرات گزینش شده ای در ذهنتان درباره جنبه های مثبت مصرف محرکها داشتید و یا این تصور به ذهنتان خطور کرد که  می توانید مصرف مواد محرک را کنترل کنید ، این یادداشت ناراحت کننده را برای 2 ساعت آتی در پیش رویتان قرار بدهید .
 • فهرستی از تمام چیزهایی که در اثر مصرف مواد محرک از دست داده اید و تباه شدند تهیه کنید .این فهرست شامل روابط ، ماشین  ، پول و خاطرات، موقعیت های کاری از دست رفته ، فرصت هایی که برای ترقی و پیشرفت در پیش رو داشتید و از دست رفتند؛ باشد . این فهرست را دم دست بگذارید و زمانی که وسوسه ی مصرف مواد محرک شروع می شود و فکر مصرف مواد بیشتر و شدیدتر  می شود به آن نگاه کنید .

فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت :

زمانی که شما از مواد محرک استفاده می کردید ، مواقعی بسیار زیادی به اینگونه سپری می شد که شما تمام توجه و مشغله تان بر تهیه  مواد ، مصرف آن و رفع عوارض ناشی از عدم مصرف مواد محرک معطوف  می شد . مدت های مدیدی زندگیتان دچار آشفتگی و هرج و مرج ، خارج از کنترل و بدون برنامه بود . بهبودی برای شما یک فرصتی است تا اساس زندگیتان را بهبود ببخشید وبرنامه اساسی برای زندگی ایجاد کنید و زندگیتان را با فعالیت های سالم پر کنید .

فعالیتهای تفریحی بر طبق تجارب موجود آنهایی هستند که شما به طور فعالانه در یک برنامه منسجم همراه با افراد دیگر شرکت می کنید تا شاد باشید و از زندگی لذت ببرید . این تفریحات شامل شرکت در ورزشهای مختلف ، فعالیت های هنری ، صنایع دستی و بازیهای نشسته و همچنین حرکات موزون و بولینگ  ، فوتبال دستی و بازیهای کارتی می باشند. عده ای به فعالیت های بدنی می پردازند . در درجه اول فعالیت های مربوط به اوقات فراغت آنهایی هستند که شما آنها را  برای آرامش و شادی و لذت انجام می دهید و در خلال آن ، کار زیادی انجام نمی دهید . این موارد همچنین پیاده روی ، داشتن یک گفتگوی دوستانه ، خواندن کتاب،  تماشای فیلم یا تماشای فعالیت ها و مسابقات ورزشی می باشد .

 • قبل از آنکه شروع به مصرف مواد محرک کنید از انجام کدام یک از انواع فعالیت های تفریحی لذت     می بردید ؟ از چه نوع از فعالیت های اوقات فراغت را لذت می بردید ؟ چه فوایدی از این فعالیت ها عایدتان شده بود ؟
 • در برگه تمرین مراجع شماره ی 22 ، نمونه هایی از فعالیت های تفریحی وفعالیت های اوقات فراغت فهرست شده اند . کدام یک را جالب توجه می دانید دارید ؟ چه منافعی از انجام آنها ممکن است عایدتان شود ؟ کدام یک از آنها را می توانید با برنامه بهبودیتان همراه کنید ؟
 • در برگه تمرین مراجع شماره ی22، فهرستی از فعالیت های مربوط به اوقات فراغت وجود دارد . کدام یک از آن ها برایتان جالب هستند ؟ فوایدی که از انجام آن ها عایدتان می شود چیست ؟ کدام یک از آنها را می توانید با برنامه بهبودیتان ترکیب کنید ؟
 • آیا شما سرگرمی های سالمی دارید ؟ آیا در برگه تمرین مراجع شماره ی 22 موردی می بینید که توجه شمارا به خود جلب کرده باشد ؟ آیا فعالیت دیگری به ذهن شما میرسد که برای شما جالب توجه باشد؟ آن  را ذکر کنید  ؟

برنامه اجرایی :

 • کدام یک از فعالیت های تفریحی یا مربوط به اوقات فراغت را دوست دارید که در طی هفته های آینده انجام دهید ؟ کجا دوست دارید بروید ؟ چه موقع می خواهید بروید ؟با چه کسی دوست دارید بروید ؟
 •  فکر می کنید با چه موانعی ممکن است مواجه شوید ؟چه اقداماتی باید بکنید تا بر این موانع غلبه کنید ؟
 • چه قدمهایی باید بردارید برای اینکه وارد این فعالیت ها شوید ؟ آیا برای سازماندهی این فعالیت ها احتیاج به  کمک دارید ؟ چه موقع می توانید اولین قدم را بردارید ؟

نمونه هایی از فعالیتهای تفریحی و فعالیت های اوقات فراغت :

فعالیت های تفریحی، مربوط به اوقات فراغت و سرگرمیها همگی روشهایی هستند که باعث می شوند شما بتوانید شاد باشید و از بودن با دیگران لذت ببرید و بر فعالیت های سالم زندگیتان بیفزایید . آنها کمک می کنند تا ذهنتان را از مواد رها کنید و اصول و قواعدی را به زندگیتان اضافه کنید و ممکن است چیزهای جدیدی را هم یاد بگیرید . آنها می توانند کمک کنند  به شما تا کسل نباشید و بتوانید استراحتی هم بکنید. همچنین کمک می کنند تا استرس و اضطراب خود را کاهش دهید.

 

سرگرمی ها

فعالیتهای تفریحی

اوقات فراغت

رادیوی آماتور

شرکت در حراج  - در کنسرت ها

کوه پیمایی- به اردو رفتن

درست کردن آکواریوم

شرکت در مسابقات و جریانات ورزشی 

فوتبال - کبدی

هنرها و مشاغل مختلف

تماشای پرندگان - چیدن پازل ها

بولینگ - بلیارد - گلف

نجوم

رانندگی کردن - شنیدن موسیقی

بیس بال- بسکتبال - والیبال

تعمیر وسایل برقی

خواندن کتاب - صحبت با دوستان 

اسب سواری - شطرنج

نجاری و درودگری- کار با چوب

قدم زدن در پارک

حرکات موزون - شطرنج

سرامیک ، سفالگری و کوزه گری

دیدار از موزه ها

ماهیگیری - قایق رانی

سرپرستی انجمن های کوچک

نوشتن

موج سواری - دوچرخه سواری

کامپیوتر

شرکت در بازی ها 

حمام آفتاب گرفتن - تنیس روی میز

پخت و پز و آشپزی

تماشای فیلم و تلویزیون

فوتبال دستی - تنظیم وزن

الکترونیک

نوشتن

اسکیت بازی روی یخ

باغبانی کردن ، مرتب کردن گلها

 مسابقات اتومبیل رانی 

ماهیگیری - قایق رانی

شجره نامه ، نسب نامه

شام را در بیرون از منزل صرف کردن

رفتن به پیک نیک - هاکی - اسکی

دکراسیون منزل  ، طراحی ساختمان

کشیدن نقاشی - انجام بازیهای ویدیویی

حمام آفتاب گرفتن

شکار

 

فوتبال دستی - تنظیم وزن

عکاسی - خیاطی

 

تنیس روی میز

ساخت شیشه های رنگی

 

بازی های کامپیوتری

(مشارکت) اقدامات داوطلبانه

سایر ...

سایر ...

سایر ...

 

 

ورزش و  بهبودی :

تعدادی از افراد یک برنامه منظم و منضبط برای انجام ورزشها دارند . مثل آبروبیک و خصوصاً آبروبیک مقدماتی . اما نبایند ورزش های خیلی سنگین و سخت باشند . چرا که در اینصورت برای سلامتی و تندرستی مضر خواهند بود ، بلکه باید سبک تر باشند مثل قدم زدن تند و سریع ،دوچرخه سواری و اسکیت ، از طرفی بعضی از افراد می خواهند که خودرا برای انجام یک ورزش ملزم کنند آن هم صرفاً به خاطر انجام ورزش.البته این کار مشکلی است و آنها عقیده دارند که رضایت بیشتری را در آن دسته از فعالیت های ورزشی به دست  می آورند که گروهی اند و گروه ها و اقشار  مختلف مردم در آن شرکت می کنند . از جمله  کاتا ،حرکات موزون،  تنیس ، شنا یا تشکیل و شرکت در گروه های پیاده روی ، دوچرخه سواری دو و اسکیت .

از فواید ورزش  افزایش بهره وری جسمی  ، بهبود وضعیت هیجانی ، بهبود هوشیاری ذهنی ، بهتر شدن کیفیت خواب ، داشتن انرژی بیشتر ، کاهش استرس و اضطراب می باشد . همچنین ورزش زندگیتان را منظم ودارای ساختار اصولی کرده و از افزایش وزن شما پیش گیری می کند.

 • آخرین باری که یک ورزش را  به طور منظم انجام می دادید چه موقع بوده است ؟ در گذشته چه نوع از ورزشهارا انجام می دادید ؟
 • کدام یک از انواع ورزشها برای شما جاذبه دارد ؟آیا آنهایی که سنگین هستند و احتیاج به قدرت و زور بیشتری دارند (ورزشهای حد نصابی ) و یا آنهایی که از نوع رقابتی و مسابقه با دیگران هستند ؟ یا فعالیتهای هوازی جمعی وسبک ؟
 • از انجام این ورزش ها و فعالیتها دوست دارید چه چیزی عایدتان شود؟ اصلی ترین عاملی که باعث ایجاد انگیزه  ورزش کردن در شما می شود چه چیزی است ؟
 • به برگه ی تمرین مراجع شمار 24 ( انواع فعالیت های ورزشی ) نگاه کنید . چه نوعی از ورزش را شما برای انجامش در نظر دارید ؟ کدام یک از این ورزشهای ذکر شده در جدول می تواند با برنامه بهبودی شما هم جهت و یکی شود ؟
 •  چه موانعی ممکن است از مصمم شدن  شما در انجام یک ورزش منظم وجود داشته باشد ؟ چه اقداماتی می توانید انجام بدهید تا این موانع را پشت سر بگذارید ؟ آیا باشگاه ها یا سازمانهایی هستند که بتوانید به آنها ملحق شوید ؟

انواع فعالیت های ورزشی:

ممکن است شما تا به حال توجه نکرده باشید اما فرصت های زیادی برای مشارکت در فعالیت های ورزشی در نزدیک محل زندگی شما وجود دارند. مگر اینکه شما در یک منطقه بسیار دور افتاده و روستایی زندگی کنید (حتی در آنجا هم شاید این امکانات موجود باشد ). ممکن است شما در نزدیک روستا یا شهری که مجموعه فعالیت های تفریحی دارد زندگی کنید .مجتمع های ورزشی وابسته به وزارت ورزش ،فدراسیون های ورزشی و همچنین فرهنگسرا ها و ایستگاههای ورزش صبح گاهی وابسته به شهرداری در پارک ها و همچنین مراکز ورزشی نهادها و سازمان های غیر انتفاعی ، خدمات خود را با هزینه کمتر و حتی رایگان ارائه می دهند . شما می توانید در این زمینه اطلاعاتی را  از شورای محل و انجمن خودیاری محله خودتان در مورد امکانات ورزشی پرس و جو کنید .

 

فعالیت های سنتی

تمرین های ورزشی

کلاسهای ورزشی

هنرهای رزمی

وزنه برداری

تیر اندازی- والیبال

ایروبیک کلاسیک

ته کوان - دو

پیاده روی ، اسکیت

بسکتبال - - تنیس

ایروبیک در آب

جوجیتسو  - جودو

دوچرخه سواری

هاکی - بدمینتون

ایروبیک سبک

کاراته ، کان–زن -ریو

قدم زدن

/ 0 نظر / 116 بازدید