نحوه پروپوزال نویسی(دوره مقدماتی)

نحوه پروپوزال نویسی(دوره مقدماتی)

 

How to choose Research Topics

انتخاب مـوضوع پژوهـش

 

معیارهای انتخاب عنوان

1.  ضرورت

2.  مناسبت

3.  احتمال موفقیت

4.  تاثیر نهایی حاصل از پیامدهای پژوهش

 

Should we do it?

 

1.  مقوله های اخلاقی و وجدانی (پذیرش از نظر اخلاقـی)

 

2.  کفایت و کارایی اطلاعات موجود

 

Why should we do it?

1.  تمرکز بر نیاز ها و دغدغه های جامعه

 

2.  ابعـاد و شدت  مسأله

 

Can we do it?

1.  تـوانایی -  زیر ساخت و منابع گروه پژوهشگر

 

 

2.  هزینه پروژه تا چه حد قابل قبول است (توجیه اقتصادی)

 

What does the stakeholder get out of it?

 

1.  احتمال بکارگـیری نتایج پژوهـش

 

2.  کمک به ارتـقا. سـلامت جامعه

 

خصوصیات یک عنوان خوب:

   کلمات کوتاه ورسا و یک زبان

   عبارات گویا

   کلمات مناسب

   سوالی نباشد

   زمان ومکان در مطالعات اپیدمیولوژیک

   عنوان براساس روش کار

 

معیار ها:

1.  مقوله های اخلاقی و وجدانی

2.  ( پذیرش از نظر اخلاقـی)

3.  کفایت و کارایی اطلاعات موجود

4.  تمرکز بر نیاز ها و دغدغه های جامعه

5.  ابعـاد و شدت  مسدله

6.  تـوانایی -  زیر ساخت و منابع گروه پژوهشگر

7.  هزینه پروژه تا جه حد قابل قبول است(توجیه اقتصادی)

8.  احتمال بکارگـیری نتایج پژوهـش

9.  کمک به ارتـقاء سـلامت جامعه

تحقـیـق یعـنی  . . . . ؟

 

  هر گـونه تلاش جهت درک مجهولات و گسـترش دایــره معـلـومـات .

  جمـع آوری ، بررســی  و  تفـســیر نظام  یافــته داده ها  به منـظور پاسـخ به یک پرســش یا حل یک مشـکل خاص .

 

انواع تحـقیق:

دیدگاه اول :

 

1.  تحقیـق بنیـادی

2.  تحقیـق کاربـردی

3.  تحقیـق بنیـادی-کاربردی

 

دیدگاه دوم :

 

1.  تحقیـق قیـاســی

2.  تحقیـق اســتقرایـی

Protocol      منشور تحقیق

 

بـیــــــــــــــــان مســـــــــــــــــــــئله

Design of Epidemiological studies

انواع مطالعات اپیدمیولوژیک

 

 

  1. Observational مشاهده ای
  2. Descriptive         توصیفی
  3. Case Report            گزارش مورد
  4. Case Series            سری موارد
  5. Cross-Sectional            مقطعی
  6. Analytical        تحلیلی
  7. Cross-Sectional            مقطعی
  8. Case-Control
/ 5 نظر / 183 بازدید
پویان

خواندمت از همیشه سخت تر شدی شیوا جان آب انار است بچش دوست خوبم

کیارش

مرسي من منتظرم عجب دختر خوبي هستي

ميثم

سلام شرح حال شما رو خوندم واقعا قابل تحسین دوست دارم بیشتر از اطلاعات مفید شما استفاده کنم

یک دوست

سلام شرح حال شما رو خوندم واقعا قابل تحسین است دوست دارم بیشتر از اطلاعات مفید شما استفاده کنم -در ضمن اگر امکانش هست یک بخش از موضوعات وبلاگتون را در مورد رشته تحصیلی خود اختصاص دهید تا بیشتر با این رشته اشنا شویم[گل]